Акција сакупљања старе хартије/ лименки

У среду, 16. октобра,  у нашој школи је организована акција сакупљања отпадног папира – хартије и лименки. У акцији је учествовала предшколска групе деце,  већина ученика, наставника и  родитеља. Сакупљено је отприлике 4500 кг старе хартије и 85 кг лименки. Међу ученицима је владао такмичарски дух и сви су с одушевљењем  једва чекали да се измери количина прикупљеног папира. Највише старе, отпадне хартије су сакупила следећа одељења:

  1. место 5.1 – 800 кг / по ученику 47,1
  2. место 2.1 – 756 кг / по ученику 36,0
  3. место 6.1 – 531 кг / по ученику 26,5

Ученици који су освојили прва три места ће  бити  награђени пригодним поклонима. Прерадом овог папира сачувано је много стабала, енергије и воде. На овај начин смо допринели да живимо у чистијој и здравијој средини. Акција је организована у оквиру eколошке секције.

Свим родитељима, ученицима као и наставном и ненаставном особљу се захваљујемо.

Текст: З.Валенћик, Л. Визи, Н. Мирковић, координаторке еколошке секције