Škola danasŠkola dnes

  • Home
  • Škola danasŠkola dnes

Veliki akvarijum na ulazu u školu

Velika i prostrana. Savremeno organizovana. Uvek spremna za inovacije i otvorena za saradnju. Prati razvoj nauke, tehnike i obrazovne tehnologije. Trudi se da je implementira u nastavni proces. Ne zaboravlja ljudske vrednosti. Čuva i neguje drugarstvo, tradiciju, toleranciju.

Svakodnevno se u njoj druži i stiče nova znanja 287 učenika. Na dva nastavna  jezika: srpskom i slovačkom. Pomaže im i usmerava ih mlad i ambiciozan nastavnički kolektiv koji čini 36 nastavnika. Još 14 radnika brine se da sve funkcioniše besprekorno.

Predškolci se ovde osećaju  sasvim dobro. Oni najmlađi – trogodišnjaci prvi put se susreću sa svojim vršnjacima, stiču prva iskustva i prve navike. Oni najstariji – šestogodišnjaci trude se da  sa svojim vaspitačicama realizuju pripremni predškolski program i polako se privikavaju na školski život.

Opušteno u boravku

Iz prostorija produženog boravka uvek se čuje smeh, pesma, graja. Dve grupe učenika sa svojim učiteljicama ovde korisno provode vreme nakon završetka nastave.

Širok spektar izbornih predmeta omogućava da svako pronađe sebe.  Građansko vaspitanje, Veronauka, Narodna tradicija, Od igračke do računara,  Informatika, Sport – predmeti su koje učenici najviše vole.

Savremena obrazovna i informaciona tehnologija. Prisutna među nastavnicima i učenicima. Računari, Internet, školski razglas, video nadzor, elektronski dnevnik. Na časovima, na odmorima, u slobodnom vremenu, svakodnevno.  Bogata školska biblioteka. U deset hiljada knjiga i mnoštvo raznovrsnih časopisa svako pronalazi nešto po svom ukusu.

Pratimo savremene tehnologije

Veliki broj vannastavnih aktivnosti. Školski časopis, sekcije, Dečiji savez i Đački  parlament, Podmladak Crvenog krsta, Mladi pčelari, konkursi, izložbe, priredbe, akcije,  manifestacije, projekti, putovanja.  Fiskulturna sala u izgradnji. Ostvarenje davnih želja za unapređenjem nastave fizičkog vaspitanja. Mogućnost zdravijeg i svestranijeg razvoja.

Veľké akvárium pri vchode do školy

Veľká a priestranná. Súčasne organizovaná. Vždy pripravená pre inovácie a otvorená pre spoluprácu. Sleduje rozvoj nauky, techniky a vzdelávaco-informačnej technológie. Snaží sa  implementovať  ju do vyučovacieho prpcesu. Nezabúda na ľudské hodnoty. Chráni si a pestuje priateľstvo, tradíciu, toleranciu.

Každodenne ju navštevuje a získava v nej nové poznatky a skúsenosti 287 žiakov. V dvoch jazykoch: v srbčine a v slovenčine. Pomáha im a usmerňuje ich mladí a ambiciózni učiteľský kolektív, ktorý tvorí 38 učiteľov, učiteliek a vychovávateliek. Ďalších 13 zamestnancov sa stará o to, aby všetko fungovalo na výbornú.

Škôlkari sa tu cítia celkom dobre. Tí najmladší-trojroční sa tu prvýkrát stretajú so svojími rovesníkmi, získavajú prvé skúsenosti, formujú prvé zvyky. Tí najstarší – šesťroční sa   so svojimi vychovávateľkami  snažia realizovať prípravný predškolský program a pomaly si zvykajú na školský život.

Uvoľnene v pobyte

Z miestností predĺženého pobytu vždy počuť smiech, piesne, šantenie. Dve skupiny žiakov so svojimi učiteľkami tu úžitočne trávia čas po vyučovaní.

Široké spektrum voliteľných predmetov umožňuje, aby si každý našiel niečo pre seba. Občianska výuka, Náboženstvo, Národná tradícia, Od hračky k počítaču, Informatika a výpočtová technika, Ochrancovia prírody, Šport – to sú predmety, ktoré žiaci majú najradšej.

Súčasná vzdelavaco-informačná technológia. Prítomná medzi žiakmi, ale aj učiteľmi. Počítače, Internet, video dozor, elektronický denník. Na hodinách, na prestávkach, vo voľnom čase, každodenne. Bohatá školská knižnica. V bezmála jedenásťtisíctich knihách a hŕbe rôznorodých časopisoch  každý má možnosť nájsť si niečo pre seba.

Sledujeme súčastné tehnológiie

Množstvo mimovyučovacích aktivít. Školský časopis, krúžky, Detský zväz i Žiacky parlament, Červený kríž, Malí včelári, súbehy, výstavy, programy, akcie, súťaže, projekty, cestovania. Nová telocvičňa – splnenie dávnej túžby za kvalitnejšou a úspešnejšou výučbou telesnej výchovy, možnosť zdravšieho a všestrannejšieho rozvoju.

Leave a Comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.