Đački parlamentŽiacky parlament

Đački parlament naše škole čini 10 članova, po dva predstavnika svakog odeljenja 7. i 8. razreda. Rad parlamenta prezentuje se kroz sledeće aktivnosti:

 • sačinjavanje pravilnika o ponašanju učenika u školi,
 • vannastavne aktivnosti,
 • takmičenja učenika,
 • učešće na sportskim, kulturno-umetničkim i aktivnostima zabavnog karaktera,
 • samovrednovanje rada škole,
 • aktivnosti na unapređenju obrazovno-vaspitnog rada i života škole uopšte,
 • aktivnosti na unapređenju i očuvanju životne sredine.

Koordinatori Đačkog parlamenta su nastavnice Vesna Kamanj i Gabriela Guba.

Žiacky parlament našej školy tvorí desať členov, dvaja z každej triedy siedmeho a ôsmeho ročníka. Činnosť  Žiackeho parlamentu sa hlavne manifestuje cez:

 • vypracovanie pravidiel o správaní sa žiakov v škole,
 • mimovyučovacie aktivity,
 • súťaže,
 • účasť na športových, kultúrno-umeleckých, humanitárnych a akciách zábavného charakteru,
 • hodnotenie práce školy,
 • aktivity na zveľadení vzdelávaco-výchovnej práce a života školy vôbec,
 • aktivity na zveľadení a ochrane životného prostredia.

Koordinátorkami Žiackeho parlamentu sú učiteľky Vesna Kámaňová a Gabriela Gubová.

Leave a Comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.