Značajna posetaVzácna návšteva

IMG_1089IMG_1139Dana 3. februara 2015.g. školu je posetio šef Kancelarije za Slovake u inostranstvu RNDr Igor Furđik, koji je učenicima i nastavnicima škole doneo zanimljive i vredne poklone. Učenici će slovački jezik izučavati na kreativan, interaktivan način. Nove knjige za decu, priče, pesmice, bajke, ali i rečnici i edukativni softveri sada su sastavni deo školske biblioteke. Visoki gost je imao priliku da upozna predškolce, članove dramske sekcije i kolektiv i uveri se da su knjige i softver u pravim rukama. Škola se zahvaljuje Kancelariji za Slovake u inostranstvu i gospodinu Furđiku na vrednim poklonima.

IMG_1089IMG_1139Dňa 3. februára 2015 nás poctili návštevou zo Slovenska. Navštívil nás predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí RNDr. Igor Furdík, ktorý pre žiakov a učiteľov školy priniesol zaujímavé a hodnotné darčeky. Žiaci budú môcť slovenčinu spoznávať na kreatívny a nadovšetko interaktívny spôsob. Nové knihy pre deti, rozprávky, básne, povesti, ale aj slovníky a výučbové softwery sa stali súčasťou školskej knižnice. Pán Furdík mal príležitosť spoznať škôlkarov, členov divadelného krúžku, kolektív a zároveň sa presvedčiť, že sa knihy a softwery dostali do pravých rúk. Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a pánovi Furdíkovi srdečne ďakujeme.