Završna priredbaZáverečný program

zaverecny programzavrsna priredbaZavršnom priredbom, koja je održana 12. juna, učenici naše škole obeležili su kraj još jedne školske godine i otvorili vrata letu i dugo očekivanom raspustu. Priredba je počela prezentacijom aktivnosti škole i uspeha koji su učenici i nastavnici postigli tokom ove školske godine. U programu su dalje učestvovali predškolci, učenici razredne i predmetne nastave, članovi, folklorne, ritmičke, literarno-recitatorske, muzičke, dramske i sportskih sekcija. Predstavljeni su najuspešniji učenici naše škole u školskoj 2012/2013. godini: Tabita Vagala, Marina Imrek, Višnja Dragičević, Filip Herček, Kristina Vinković i Ines Gedra. Priredbom su nas vodile učenice osmog razreda Sara i Milica.

zaverecny programzavrsna priredbaZáverečným programom, ktorý sa uskutočnil 12. júna, žiaci našej školy zaznamenali koniec ešte jedného školského roku a otvorili dvere letu a dlho očakávaným prázdninám. Program sa začal prezentáciou aktivít a úspechov, ktoré žiaci a ich učitelia dosiahli v tomto školskom roku. V programe ďalej účinkovali škôlkari, žiaci prvého a druhého stupňa, členovia folklórneho, rytmického, literárno-recitačného, hudobného, divadelného a športových krúžkov. Predstavení boli i najúspešnejší žiaci školy v  školskom roku 2012/2013: Tabita Vágalová, Marína Imreková, Višnja Dragičević, Filip Herček, Kristína Vinkoviťová a Ines Gedrová. Program moderovali ôsmačky Sára a Milica.

    Blog Comments

    MALI STE NAJKRAJšI ZAVEREčNý PROGRAM OD KEDY VAS HLEDIM! EšTE JEDNO NAJ PRE šKOLU, PRACUJUCICH A VEDUCU CELEJ šTOLY- RIADITELKU. POKRAčUJTE V DOBROM!