Upoznaj svoju prošlostPoznaj svoju minulosť

IMG_3256IMG_3243U petak 19. decembra 2014. u našoj školi je održan prvi ciklus kviza „Upoznaj svoju prošlost“, gde su učenici proveravali svoje znanje iz istorije i kulture vojvođanskih Slovaka. Nosilac projekta bio je Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine uz finansijsku podršku Kancelarije za Slovake u inostranstvu Slovačke Republike. Takmičilo se 9 ekipa iz 8 škola: Gložan, Erdevik, Stara Pazova, Kovačica, Aradac, Padina, Selenča i Pivnice. Takmičenje je organizovano kroz tri kola, a iz svakog od njih se jedna ekipa plasirala u finale. U finalu takmičile su se tri ekipe, a rezultati su sledeći: 1. mesto – OŠ „15. oktobar“ iz Pivnica, 2. mesto – OŠ „Maršal Tito“ iz Padine, 3. mesto – OŠ „J: M. Dragutin“ iz Gložana. Čestitamo!

IMG_3256IMG_3243V piatok 19. decembra 2014 v našej škole prebiehal prvý cyklus kvízovej súťaže Poznaj svoju minulosť, ktorý zahŕňal previerku vedomostí žiakov z dejín a kultúry vojvodinských Slovákov. Nositeľom projektu je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V kvíze súťažilo 9 tímov z 8 základných škôl: Hložany, Erdevík, Stará Pazova, Kovačica, Aradáč, Padina, Selenča a Pivnica. Súťaž prebiehala v troch predfinálových kolách a najlepšie tímy z tých kôl postúpili do finále súťaže. Teda vo finále súťažili tri tímy a výsledky boli nasledovné: 1. miesto – ZŠ 15. októbra v Pivnici, 2. miesto – ZŠ maršala Tita v Padine a 3. miesto – ZŠ J. M. Dragutina v Hložanoch. Blahoželáme!