Упознај своју прошлостPoznaj svoju minulosť

  • Home
  • Aktuality
  • Упознај своју прошлостPoznaj svoju minulosť

Квиз посвећен познавању историје Словака, словачке културе, уметности и књижевности под називом „Упознај своју прошлост“ и ове школске године је, по четврти пут, организован 12. децембра 2017. године у нашој школи. Квиз је  одржан у организацији Националног савета словачке националне мањине уз финансијску подршку Канцеларије за Словаке у иниостранству из Словачке републике.  Овом приликом нашу школу је посетио и председник одбора за образовање  НРСНМ Јан Брна и председница Асоцијације словачких педагога Мариа Андрашик.  У познавању историје Словака су се такмичили тимови из девет школа: Падине, Старе Пазове, Ковачице, Арадца, Ердевика, Селенче, Гложана, Бачког Петровца и домаћини Пивничани. Такмичили су се у три кола, где су играли игру „Милионер“ и откривали скривену личност или ношњу. Најбољи тимови су се пласирали у финале, где су осим поменуте игре решавали и асоцијације. Ток такмичења  је пратила комисија у саставу Светлана Золњан, Мариа Андрашик и Нинослав Ђетка. У финалу су се такмичили тимови из Арадца, Пивница и Гложана.  Тим наше школе у саставу Ема Пуделка, Јарослава Јармила Грња, Александар Зајац и Дамиан Калко однео је победу по четврти пут заредом. Ученици Мирослава Колар и Кристиан Бађура помагали су комисији и додељивали бодове такмичарима. Технички део Квиза је одрадио наставник информатике Патрик Малина, а водитељка програма је била наставница словачког језика Весна Камањ. Ученике је за такмичење припремала наставница историје Габриела Губа Червени.Kvíz venovaný poznatkom z dejín Slovákov,  kultúry, umenia а literatúry pod názvom Poznaj svoju minulosť aj v tomto školskom roku sa po štvrtý krát uskutočnil 12. decembra 2017 v našej škole. Kvíz prebiehal v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pri tejto príležitosti návštevou našu školu poctili aj Predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM Ján Brna a predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková. Vedomosti si zmerali žiaci z deviatich škôl: z Padiny, Starej Pazovy, Kovačice, Aradáča, Erdevíka, Selenče, Hložian, Báčského Petrovca a domáci Pivničania.  Súťažili v troch kolách, v ktorých hrali hru Milionár a skrytý obrázok. Najlepšie tímy postúpili do finála, kde okrem spomenutých hier lúštili aj asociáciu. Nehatenú prácu a súťaženie sledovala komisia v zložení Svetlana Zolňanová, Mária Andrášiková a Ninoslav Detka. Do finále postúpili tímy z Aradáču,  Pivnice a Hložian. Víťazmi  sa po štvrtý krát  stali členovia dejepisného tímu našej školy a to : Ema Pudelková, Jaroslava Jarmila Grňová, Alexander Zajac a Damian Kalko. Kvíz prebiehal za pomoci žiakov Miroslavy Kolárovej a Kristiána Baďuru, ktorí súťažiacim udeľovali body.   Technickú stránku kvízu mal na starosti Patrik Malina, profesor informatiky a  moderátorkou celej súťaže bola profesorka slovenčiny Vesna Kámaňová. Žiakov pre súťaž pripravovala profesorka dejepisu Gabriela Gubová Červená.