Svetski Dan detetaSvetový Deň detí

IMG_3070IMG_3127Svetski Dan deteta i dečijih prava ove godine smo obeležili zanimljivom aktivnošću, koju su predložili učenici predstavnici parlamenta. Bila je to zamena uloga nastavnika i učenika. Učenici su preuzeli uloge nastavnika, ali i spremačica, kuvarice, domara, ložača, sekretara, računovođu i direktora. Najinteresantniji je bio prosvetni savetnik, koji je posetio direktorku, ali i časove novih nastavnika. Atmosfera je tog dana bila veoma prijatna i doprinela je poboljšanju odnosa i zbližavanju svih aktera u školi. Nastavnici su se na trenutak vratili u školske klupe, a učenici osetili šta znači boriti se sa učeničkim problemima. U svakom slučaju, deca su bila oduševljena, jer su svoj zadatak obavili na odgovoran i profesionalan način.

IMG_3070IMG_3127Svetový Deň detí a detských práv sme toho roku zaznamenali zaujímavou aktivitou, ktorú navrhli žiaci predstavitelia Žiackeho parlamentu. Bola to výmena úloh učiteľov a žiakov. Žiaci prevzali úlohy učiteľov, ale aj upratovačiek, kuchárky, kuriča, tajomníka, účtovníka a riaditeľky. Najzaujímavejšou osobou bol osvetový poradca, ktorý prekvapil mladú riaditeľku, ale aj nových učiteľov, keď navštívil ich hodiny. Atmosféra bola mimoriadne príjemná a vplývala na zlepšenie vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, ako ja na zblíženie sa všetkých aktérov v škole. Učitelia si spomenuli na svoje školské lavice a žiaci pocítili príchuť učiteľského remesla. Všetci spolu boli oduševnení a spokojní, že svoje úlohy vykonali zodpovedne a profesionálne.