Škola u prirodiŠkola v prírode

DSCF8014DSCF7961U periodu od 20. septembra do 4. oktobra deset učenika naše škole boravilo je u Slovačkoj Republici, u mestu Hronjec, opština Brezno. Tu su bili i učenici iz Mađarske, koji takođe uče slovački jezik.

Školu u prirodi „Poznaj svoje korene“ organizuje Savez Slovaka u Mađarskoj u saradnji sa Maticom slovačkom u Srbiji. Ovaj projekat realizuje se nekoliko godina, a za njega postoji veliko interesovanje. Cilj projekta je omogućiti učenicima, koji nastavu pohađaju na slovačkom nastavnom jeziku, a ne žive u Slovačkoj, da aktivno koriste slovački jezik u međusobnoj komunikaciji, na časovima sa nastavnicima, da upoznaju istoriju  Slovačke. Iz široke palete aktivnosti, koje su u Školi u prirodi bile organizovane, učenici se najčešće sećaju kursa vitezova, posete salaša Zbojska, izlazaka u prirodu, žičare i celodnevnog izleta. Osim zabave, učenici su pohađali i časove slovačkog jezika i istorije, koje su na vrlo kreativan i zabavan način za njih organizovali nastavnici Iveta, Linda, Vilo i Tono.

U grupi je bilo ukupno 60 učenika. Iako su bili iz različitih opština i država učenici su se međusobno upoznali, družili, razmenili kontakte. Svoje doživljaje svakodnevno su zapisivali u svoje dnevnike.

DSCF8014DSCF7961V dňoch 20.septembra až 4.októbra desať žiakov našej školy pobudlo na Slovensku v dedinke Hronec pri Brezne. Spolu s nimi boli i žiaci z Maďarska, ktorí sa tiež učia po slovensky.

Školu v prírode Poznaj svoje korene organizuje Zväz Slovákov v Maďarsku v spolupráci s Maticou slovenskou v Srbsku. Tento projekt beží už niekoľko rokov a je oň nemalý záujem. Cieľom celého projektu je umožniť slovensky hovoriacim žiakom ktorí nežijú na území Slovenska kamarátiť sa so svojimi rovesníkmi, aktívne používať slovenský jazyk v bežnej komunikácii s kamarátmi a na hodinách s prednášajúcimi učiteľmi, spoznávať dejiny a pamätihodnosti Slovenska. Z palety aktivít, ktoré boli v rámci školy v prírode organizované, žiaci si najradšej spomínajú na kurz pre rytierov, návštevu sálaša Zbojská, vychádzky do prírody a samozrejme na celodenný výlet na Chopku a lanovky. Okrem zábavy, žiaci mali každý deň päť vyučovacích hodín s učiteľmi Ivetou, Lindou, Vilom a Tonom zo Slovenska. Učitelia boli milí, kreatívni a trpezliví. Vzdelávali nie iba rozum, ale vo veľkej miere ovplyvnili aj emócie našich detí a vzbudzovali v nich lásku k rodnej reči.

V skupine bolo úhrne 60 detí. I keď boli z rozličných obcí, žiaci sa počas pobytu navzájom spoznali, veľmi sa zblížili a vymenili si kontakty. Lúčili sa so slzami v očiach s nádejou, že toto nebolo ich posledné stretnutie.

Bohaté zážitky a pekné skúsenosti si žiaci každý večer zapisovali do svojich denníkov.