Seminar za učenikeŽiacky seminár

Za učenike osnovnih škola je u Osnovnoj školi „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu organizovan  jednodnevni seminar „Interaktivnost i interdisciplinarnost u modernizaciji nastavnih sadržaja iz slovačkog jezika“. Seminar je namenjen nastavnicima slovačkog jezika i učenicima viših razreda iz 12 vojvođanskih škola, u kojima se nastava izvodi na slovačkom jeziku. Seminar je realizovan kroz tri kreativne radionice iz oblasti slovačkog jezika, likovne kulture i informatike.  Koordinatori radionica su učenike uspešno motivisali i vodili ka  aktivnom korišćenju postojećih  i izradi novih digitalnih nastavnih sredstava. Produkte kreativnih radionica su učenici na kraju seminara prezentovali i vrednovali. Našu školu predstavljale su učenice šestog razreda Lea Blatnjicki, Nađa Marek, Jasminka Sklabinski i nastavnica slovačkog jezika Vjerka Pap.Pre žiakov základných škôl  na Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci bol prichystaný jednodňový seminár pod názvom Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách. Seminár  bol určený pre učiteľov slovenčiny a pre troch žiakov od 5. po 8. ročník z 12 vojvodinských základných škôl s vyučovacou rečou slovenskou. Seminár sa realizoval prostredníctvom troch tvorivých dielní z oblasti slovenského jazyka a slohu, výtvarnej kultúry a z informatického vzdelávania. V tvorivých dielňach žiaci sa podieľali na zhotovovaní a vypracovaní kreatívnych cvičení s cieľom zvládnutia aktívnej slovnej zásoby. Školitelia ich pozitívne motivovali k dosiahnutiu aktívneho ovládania a zdokonaľovania nových digitálnych didaktických pomôcok. Výtvory tvorivých dielní nakoniec si navzájom aj prezentovali a zhodnotili. Našu školu prezentovali šiestačky Lea Blatnická, Jasminka Sklabinská,  Naďa Marková a profesorka slovenčiny Vierka Papová.