Pro slavis 2013Pro slavis 2013

proslavisNa međunarodnom konkursu za najbolji školski časopis predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, kao i inostranih škola sa nastavnim jezikom slovačkim PRO SLAVIS 2013 naš školski časopis NAŠA ŠKOLA osvojio je treće mesto u V kategoriji. Časopis izlazi dvojezično već sedmu godinu. Ima svoje stalne rubrike: Zanimljiva strana sveta, Naši talenti, Predstavljamo se, Eko kutak, Iz života škole, Jezički kutak… U njemu se objavljuju i učenički literarni i likovni radovi. Uređuju ga  učenici i nastavnici naše škole.

proslavisV celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov MŠ, ZŠ, ŠŠ a školských zariadení, SŠ a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským PRO SLAVIS 2013 sa náš časopis NAŠA ŠKOLA umiestnil v V. kategórii na treťom mieste. Časopis vychádza dvojjazyčne, už siedmy rok za sebou. Má svoje stále rubriky: Zaujímavá strana sveta, Naše talenty, Predstavujeme sa, Eko kútik, Zo života školy, Jazykové okienko… Obsahuje aj literárne a výtvarné práce našich žiakov. Jeho prípravu majú na starosti žiaci a učitelia našej školy.