Priznanje za školski sajtOcenenie za školskú webovú stránku

  • Home
  • Aktuality
  • Priznanje za školski sajtOcenenie za školskú webovú stránku

U sredu, 16. januara 2013. godine,  na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, održana je završna svečanost i dodeljene su nagrade u akciji Dani informatike u školama Vojvodine. Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike (CNTI) ove godine peti put realizuje projekat Dani informatike u školama Vojvodine. Cilj ovog projekta je da podstakne proces informatizacije nastave u školama Vojvodine, kao i da populariše nove tehnologije u školskim nastavnim i vannastavnim aktivnostima, što podrazumeva da u dogledno vreme računar u školi bude jedan od osnovnih alata, sredstvo za ostvarivanje bolje i savremene komunikacije između svih subjekata koji neposredno i posredno učestvuju u vaspitno-obrazovnom radu.
Projekat se realizuje u osnovnim i srednjim školama u Vojvodini pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.
Tom prilikom našoj školi, kao i Osnovnoj školi „Majšanski put“ iz Subotice, dodeljena je nagrada za najbolji školski sajt u kategoriji osnovnih škola.

V stredu 16. januára na Prírodno-matematickej fakulte v Novom Sade sa uskutočnila  záverečná slávnosť a boli udelené ocenenia v rámci akcie Dni informatiky v školách Vojvodiny. Centrum pre rozvoj vedy, technológie a informatiky (CNTI) tento projekt realizuje už piatykrát. Jeho cieľom je podnietiť proces informatizácie výučby vo vojvodinských školách, ale i popularizovať nové technológie vo vyučovacích a mimovyučovacích aktivitách školy tak, aby sa v budúcnosti  počítač  stal primárnym prostriedkom pre realizáciu kvalitnejšej a modernejšej komunikácie medzi všetkými subjektami priamo alebo nepriamo zapojených do vzdelávaco-výchovného procesu. Projekt sa realizuje v základných a stredných školách vo Vojvodine pod patronátom Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá. Na spomínanej slávnosti našej škole, ako i Základnej škole Majšanski put zo Subotice, bolo udelené  ocenenie pre najlepšiu webovú stránku v kategórii základných škôl.