Otvaranje Dečije nedeljeOtváranie Detského týždňa

  • Home
  • Aktuality
  • Otvaranje Dečije nedeljeOtváranie Detského týždňa

otvaranje dečije nedeljeDečija nedelja se svake godine održava u mesecu oktobru. Ove godine, od 6. do 12. oktobra Dečija nedelja je imala cilj da skrene pažnju javnosti na osnaživanje porodice i podsticanje klime za ostvarivanje prava svakog deteta da odrasta u porodičnom okruženju, bilo da je reč o biološkoj, hraniteljskoj, starateljskoj ili usvojiteljskoj porodici.

Osnovni koncept programa Dečije nedelje je koncept prava deteta, koji je uveden u normativni sistem Republike Srbije. Stoga se program aktivnosti u 2014. godini odvijao pod motom: „Svako dete srećnog lica čuva jedna porodica“.

Otvaranje Dečije nedelje u našoj školi realizovano je u ponedeljak, 6. oktobra.  Likovno- literarne radove na temu „Moja porodica“ radili su učenici nižih razreda na časovima srpskog, slovačkog i engleskog jezika. Od gotovih učeničkih radova napravljena je  zajednička izložba u holu škole „MOJ SVET- MOJA PORODICA „.

otvaranje dečije nedeljeDetský týždeň sa každoročne uskutočňuje v októbri. Tohto roku od 6. do 12. októbra cieľom Detského týždňa bolo usmerniť pozornosť verejnosti na posilnenie rodiny a podnecovať aktivity, ktorými sa zabezpečuje právo dieťaťa vyrastať v rodinnom prostredí, či už ide o biologickú, pestúnsku alebo adoptívnu rodinu.

Základnou koncepciou programu Detského týždňa je koncepcia detských práv uvedená normatívnym systémom Srbska. Z tých dôvodov sa programové aktivity Detského týždňa 2014 realizovali pod heslom Každé dieťa šťastnej tváre chráni jedna rodina.

Otváranie Detského týždňa v našej škole bolo v pondelok 6. októbra. Literárne a výtvarné práce na tému Moja rodina tvorili žiaci prvého stupňa na hodinách srbčiny, slovenčiny a angličtiny. Z ich prác bola vytvorená spoločná výstava MÔJ SVET – MOJA RODINA.