Naša prva likovna kolonijaNaša prvá výtvarná kolónia

  • Home
  • Aktuality
  • Naša prva likovna kolonijaNaša prvá výtvarná kolónia

14706837_10206249542552601_6843022350996635797_oU sklopu obeležavanja 50 godina od osnivanja škole u sredu 12.10.2016.g. održana je naša prva likovna kolonija. U holu škole slikali su naši bivši učenici, kao i učenici sadašnji. Za naše učenike to je bio poseban doživljaj, jer su prvi put imali priliku da na ovaj način izraze svoj talenat i svoje interesovanje za ovaj vid umetnosti. Hvala našim bivšim učenicima Borisavu Đukiću, Andrei Mernjik, Miluški Žihlavski, Zuzani Pudelka, koleginicama Ani Babjak i Verici Tanacković, kao i našim učenicima Ani Čobrda, Damjanu Kalko, Patricii Kmećko, Esteri Zajac, Emi Pudelka i Aniti Grnja na divnim slikama, koje će ukrasiti školski prostor.

14706837_10206249542552601_6843022350996635797_oV rámci osláv 50. výročia  založenia školy, v stredu 12. októbra 2016 uskutočnila sa naša prvá výtvarná kolónia. V škole maľovali naši bývalí žiaci, ako aj žiaci terajší. Pre našich žiakov to bol osobitný zážitok, lebo prvýkrát mali možnosť svoj talent a svoje záujmy o tento druh umenia prejaviť takýmto spôsobom. Ďakujeme našim bývalým žiakom Borisavovi Đukićovi, Andrei Merníkovej, Miluške Žihlavskej, Zuzane Pudelkovej, kolegyňám Anne Babiakovej a Verici Tanackovićovej, ako aj našim žiakom Anne Čobrdovej, Damjanovi Kalkovi, Patrícii Kmeťkovej, Estere Zajacovej, Eme Pudelkovej a Anite Grňovej za krásne maľby, ktorými skrášlime školské priestory.