Literarni konkurs partnerske školeLiterárny súbeh partnerskej školy

  • Home
  • Aktuality
  • Literarni konkurs partnerske školeLiterárny súbeh partnerskej školy

tri orieškyNa literarnom konkursu naše partnerske škole – Osnovne škole „Jozef Horak“ u Banskoj Štiavnjici (Slovačka Republika) naše učenice osvojile su ukupno četiri nagrade. Lea Herček (peti razred) i Patricia Kmećko (sedmi razred) osvojile su prvo mesto, a njihove drugarice Ema Pudelka (peti razred) i Valentina Imrek (sedmi razred) drugo mesto. Njih su na konkurs prijavile njihove nastavnice slovačkog jezika Vjerka Pap i Vesna Kamanj. Čestitamo!

tri orieškyNa literárnom súbehu našej partnerskej školy – Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici (Slovenská republika) naše žiačky získali úhrne štyri ocenenia. Lea Herčeková (piaty ročník) a Patrícia Kmeťková (siedmy ročník) obsadili prvé miesto a ich kamarátky Ema Pudelková (piaty ročník) a Valentína Imreková (siedmy ročník) druhé miesto. Práce na súbeh poslali ich učiteľky slovenčiny Vierka Papová a Vesna Kámaňová. Blahoželáme!