Likovna kolonija „Makovička“Výtvarný tábor Makovička

  • Home
  • Uspesi
  • Likovna kolonija „Makovička“Výtvarný tábor Makovička

Naši učenici učestvovali su na likovnoj koloniji „Makovička“ u Bačkom Petrovcu. Njihovi radovi bili su i nagrađeni. Učenica osmog razreda Monika Mandač osvojila je prvo mesto u kategoriji grafike, a učenica šestog razreda Tanja Valenćik treće mesto u kategoriji slikanje. Moniku i Tanju pripremila je nastavnica likovne kulture Verica Tanacković. Čestitamo!

Naši žiaci sa už tradične zúčastňujú výtvarného táboru Makovička Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Získavajú i ocenenia. V tomto školskom roku ôsmačka Monika Mandáčová obsadila prvé miesto v kategórii grafiky a šiestačka Taňa Valentíková tretie miesto v kategórii maľby. Moniku a Taňu priprávala učiteľka výtvarnej kultúry Verica Tanackovićová. Blahoželáme!!