Fare action weeksFare action weeks

Fare weeks action

Ovogodišnje Aktivne nedelje se u Evropi održavaju od 15. do 29. oktobra 2013. godine. I sada ih organizuje mreža Football Against Racism in Europe (FARE). Cilj FARE je borba protiv rasizma, homofibije i ostalih oblika diskriminacije u fudbalu, kao i ljubav  prema ovom sportu, koju delimo bez obzira na naše poreklo, boju kože, jezik, versku pripadnost.

Ovom negativnom fenomenu crveni karton dodelili su i učenici naše škole kroz turnir u malom fudbalu. U takmičarskom delu učestvovali su učenici viših razreda, kao i nastavnici kao koordinatori svih aktivnosti. Najbolje reztultate postigli su učenici 6.1 (prvo mesto), 8.1 (drugo mesto) i 7.2 (treće mesto). Osim turnira u malom fudbalu učenici su se takmičili i u izvođenju penala. Za najboljeg golmana proglašen je Ljuboslav Brnja, najboljeg strelca Kristijan Činčurak, a najbolju tehniku prikazao je Damjan SičFare

U realizaciji projekta školi je pomogla Asocijacija za edukaciju i regionalni razvoj Padina. Veliko hvala pripada i nastavniku fizičkog vaspitanja Janku Brnji i nastavniku informatike Patriku Malini.

Fare weeks actionTohtoročné Akčné týždne sa v Európe konajú v dňoch 15. až 29. októbra 2013. Ako každý rok tak aj tentokrát ich organizuje sieť Football Against Racism in Europe (FARE). Cieľom FARE je bojovať proti rasizmu, homofóbii a iným formám diskriminácie vo futbale a osláviť lásku k tomuto športu, ktorú zdieľame bez ohľadu na náš pôvod, farbu pleti, jazyk, či náboženskú vieru.

Tentoraz udelili tomuto negatívnemu fenoménu červenú kartu aj žiaci našej školy, ktorí sa predstavili na turnaji malého futbalu proti rasizmu. Súťažnú premiéru majú za sebou. V rámci celoeurópskej iniciatívy Akčné týždne FARE sa turnaja zúčastnili žiaci vyšších ročníkov v počte 140 a piati učitelia, ktori koordinovali akciu. Okrem futbalu sa uskutočnili aj súťaže s loptou cez prekážky,  v  kopaní penált. Divákmi boli všetci žiaci školy, profesori  a rodičia. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci 6.1 (prvé miesto), 8.1 (druhé miesto) a 7.2 (tretie miesto). Za najlepšieho brankára vyhlásili Ľuboslava Brňu, najlepšieho strelca Kristiána Činčuráka a najlepšiu techniku ukázal Damian SičFare

Škola sa zapojila do celoeurópskeho projektu ako prvá slovenská škola vo Vojvodine a jedna zo siedmich organizácii zo Srbska. V realizácii projektu škole veľmi pomohla Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina. Poďakovanie patrí aj profesorom Jankovi Brňovi, profesorovi telesnej výchovy a Patrikovi  Malinovi, profesorovi informatiky.

    Blog Comments

    Bravo, 6.1! Aj učiteľka je hrdá na vás.