Dečja nedelja – četvrtakDetský týždeň – štvrtok

  • Home
  • Aktuality
  • Dečja nedelja – četvrtakDetský týždeň – štvrtok

košarka i odbojkaprijem prvaka u DSČetvrtak 8. oktobar 2015. godine bio je bogat aktivnostima. Prigodnim programom starijih drugara učenici prvog razreda primljeni su u Dečji savez. Na inicijativu Učeničkog parlamenta održana su sportska takmičenja učenika i nastavnika u košarci i odbojci. Bio je to način da se zajednički obeleži Dečja nedelja, ali i unaprede međusobni odnosi. Uz veliki trud obe strane, pobedu su odneli učenici. U prostorijama Opštinske uprave održan je svečani prijem prvaka kod predsednika opštine.

košarka i odbojkaprijem prvaka u DSŠtvrtok 8. októbra 2015 bol bohatý aktivitami. Priliehavým kultúrno-umeleckým programom starších kamarátov, žiaci prváci boli prijatí do Detského zväzu. Z iniciatívy Žiackeho parlamentu realizované boli športové súťaže v basketbale a volejbale, medzi žiakmi a učiteľmi. Bol to jeden zo spôsobov spoločného zaznamenávania Detského týždňa, ale aj zveľadenia vzájomných vzťahov. Aj keď obe strany vynaložili veľké úsilie, predsa len víťazstvo patrilo žiakom.

V ten istý deň predseda obce Báčska Palanka slávnostne prijal prvákov zo všetkých škôl v obci v miestnostiach Obecnej správy.