Deca deci, drug druguDeti deťom, kamarát kamarátovi

  • Home
  • Aktuality
  • Deca deci, drug druguDeti deťom, kamarát kamarátovi

deca decideca deci1Akciju prikupljanja školskog pribora organizovao je Učenički parlament. Akcija je trajala od 28. septembra do 5. oktobra. Učenici su prikupili veliki broj svezaka, bojica, olovaka i drugog školskog pribora. Učenički parlament je na svojim sastancima od prikupljenog napravio pakete i za vreme Dečje nedelje podelio učenicima, kojima je takva pomoć bila neophodna.

deca decideca deci1Zberovú akciu školského príboru zorganizoval Žiacky parlament. Žiaci nazbierali veľký počet písaniek, ceruziek, pasteliek a iného školského príboru. Na svojich zasadnutiach členovia Žiackeho parlamentu z nazbieraného urobili balíky, ktoré počas Detského týždňa podelili deťom, ktorým takáto pomoc bola veľmi potrebná