Dan digitalnog učenjaDeň digitálnej výučby

U okviru regionalnog projekta „Think science“ – Razmišljaj o nauci,  učenici 1.1 obeležili su Dan digitalnog učenja. Osim informaciono-komunikacione tehnologije, koju koriste svakodnevno, ovog dana prilikom obrade sadržaja iz matematike koristili su i laptopove. Svaka grupa učenika radila je svoj deo projekta, rešavali su se zadaci sa interneta, interaktivnih prezentacija, kvizovi, mozgalice. Na času slovačkog jezika, prilikom obrade slova, koristio se edukativan softver i interaktivna tabla. Učenici su se uverili da računare možemo i moramo koristiti ciljano, pre svega, u obrazovne svrhe.V rámci regionálneho projektu Think science – Premyšľaj o vede, žiaci 1.1 zaznamenali Deň digitálnej výučby. Okrem  informačno-komunikačnej technológie, ktorú používajú každodenne, v tento  deň v zdolávaní učiva z matematiky využili aj notebooky. Každá skupina vypracovala svoju časť projektu, riešili sa matematické úlohy z internetu, z interaktívnych prezentácií, kvízy, hlavolamy. Na slovenčine sa pri zdolávaní písmen použili edukačné softvéry v prepojení s interaktívnou tabuľou.  Žiaci zistili, že počítače môžeme a musíme využiť  cieľavedome a užitočne.