Ekologická odobočka

Ekologická odbočka

Akcia zberu starého papiera / plechovíc

V stredu 16. októbra sa v našej škole organizovala akcia zberu odpadového papiera a plechovíc. Do akcie boli zapojené predškolské skupiny detí, väčšina žiakov, učiteľov a rodičov. Nazbieralo  sa približne 4500 kg starého papiera...

Прoјекат ,,За чистије и зеленије школе у Војводини“Projekt Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine

Наша школа је већ низ година укључена у прoјекат ,,За чистије и зеленије школе у Војводини“. Дана 5. јуна,  када се обележава и Светски дан заштите животне средине, били смо  на прослави 10-те годишњице ...

Важност водеDôležitosť vody

Као и сваке године 22. марта,  Светски дана вода у нашој школи обележили смо разним активностима подсећајући се  на важност воде. Ученици са својим одељењским старешинама су сами одлучили на који начин ће обележити...

Локални екосистем – рибњакMiestny ekosystém – rybník

Дана 22. марта смо на часовима еколошке секције посетили локални екосистем – рибњак, у оквиру теме Загађивачи у води. На овај начин смо обележили Светски дан вода. Председник Удружења рибара ,,Шаран“, Владимир Чобрда, информисао...

Чувамо и пазимо природуOchraňujeme a staráme sa o prírodu

У понедeљак 18. марта ученици 2.1, 3.1 и 4.1 одељења су се окупили у школској библиотеци како  би учествовали у снимању радио-емисије „Енвиросфера“ Радија Нови Сад. Одговарали су на питања из области екологије, с...