„Zornička“ nagrađujeNaši Zorničkári

  • Home
  • Uspesi
  • „Zornička“ nagrađujeNaši Zorničkári

Niz godina smo pretplatnici dečjeg časopisa „Zornička“. Nestrpljivo čekamo svaki novi broj. Odmah listamo časopis i na njegovim prvim stranama tražimo svoje ime. Možda smo ponovo dobili neku od nagrada. Mnogo se obradujemo kada su naši radovi ili fotografije nagrađeni. Onako, kako su se obradovali učenici prvog razreda Lea Herček i Miroslav Salčak, učenica drugog razreda Jaroslava Jarmila Grnja i njihova učiteljica Zuska Valenćik. Čestitamo!

 

Už rad rokov sme predplatiteľmi detského časopisu Zornička. Každé nové číslo netrpezlivo čakáme. Aj preto, lebo na prvých stranách časopisu hneď hľadáme svoje mená, či sme znovu nezískali odmenu za naše výkresy alebo fotky. Keď ich tam nájdeme veľmi sa tešíme. Tak ako sa tešili prváci Lea Herčeková a Miroslav Salčák, druháčka Jaroslava Jarmila Grňová a ich učiteľka Zuzka Valentíková. Blahoželáme!!