Za čistije i zelenije škole Pre čistejšie a zelenšie školy

  • Home
  • Aktuality
  • Za čistije i zelenije škole Pre čistejšie a zelenšie školy

prijekatI prethodne školske godine naša škola je bila uključena u projekat Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Pokreta gorana Vojvodine „Za čistije i zelenije škole Vojvodine“. U okviru ovog projekta u školi je organizovano  niz aktivnosti: eko patrole, kompostiranje, izrada predmeta od raznog otpadnog materijala, sakupljanje starog papira, limenki, staklene ambalaže, izrada prezentacija i spotova, napisana ekološka himna. Za rezultate postignute u okviru ovog projekta naša škola je nagrađena šesti put, koliko traje i sam projekat. U projektu su učestvovale 122 obrazovno-vaspitne ustanove.

prijekatUž šiestykrát za sebou naša škola bola zapojená do projektu Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá a Pokrajinského sekretariátu pre urbanizmus, staviteľstvo a ochranu životného prostredia   Pre čistejšie a zelenšie školy Vojvodiny. V rámci tohto projektu v škole prebiehal rad akcií: eko patroly, kompostovanie, výroba predmetov z odpadových materiálov, zber starého papiera, plechoviek, skla, plastových fliaš, vypracovanie prezentácií, napísaná je ekologický hymna školy. Za výsledky dosiahnuté v týchto aktivitách škola získala ocenenie, šiestykrát za sebou. Projektu sa zúčastnilo 122 vzdelávaco-výchovných ustanovizní.