VI seminar za učenikeVI. seminár pre žiakov

U subotu 1. decembra 2012. u Osnovnoj školi „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu održan je VI seminar za učenike osnovnih škola sa slovačkim nastavnim jezikom pod nazivom Pričali su mi… Odlomci uspomena iz pera učenika. Projekat je imao za cilj jačanje nacionalne i jezičke svesti kod učenika, kao i njihovo upoznavanje sa istorijom Slovaka koji žive u Vojvodini na jedan netradicionalan, nesvakidašnji način. Zanimljive fragmente i fotografije iz istorije našeg mesta predstavile su i objasnile učenice Marina Imrek, 8.1 i Lidija Vinković, 6.1. Učenice su pripremile nastavnice Gabriela Guba-Červeni i Vesna Kamanj.

V sobotu 1. decembra 2012  na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal VI. seminár pre žiakov pod názvom Rozprávali mi..Zlomky spomienok z pera žiakov. Projekt bol zameraný na upevňovanie národného a jazykového povedomia u žiakov a na netradičné poznávanie dejín Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Zaujímavé state a fotografie z dejín našej osady prezentovali a analyzovali žiačky Marína Imreková, 8. 1 a Lýdia Vinkoviťová, 6.1Žiačky pripravili učiteľky Gabriela Gubová-Červený a Vesna Kámaňová.