Takmičenje iz veronaukeBiblická olympiáda

Osnovna škola „Braća Novakov“ u Silbašu bila je domaćin takmičenja iz veronauke – takmičenja učenika, koji su kao izborni predmet odabrali veronauku slovačke evangeličke crkve. Ukupno se takmičilo 40 učenika, u tri kategorije. Naši učenici postigli su zapažene rezultate: učenice petog razreda Estera Zelenak i Sara Čobrda osvojile su drugo mesto, a Valentina Kadlik treće mesto. Učenik sedmog razreda Kristijan Bađura osvojio je prvo mesto u svojoj kategoriji. Učenike su za takmičenje pripremale nastavnice veronauke Anna Valent i Lenka Vizi. Čestitamo!V Základnej škole bratov Novakovcov v Silbaši dňa 23. marca 2019 prebiehala Biblická olympiáda. Ide o súťaž žiakov základných a stredných škôl z voliteľného predmetu náboženstvo. Na tohtoročnú olympiádu sa prihlásilo úhrnne 40 žiakov, ktorí súťažili v troch  kategóriách.  Žiaci našej školy dosiahli pozoruhodné výsledky: piatačky Estera Zelenáková a Sára Čobrdová obsadili druhé miesto a Valentína Kadlíková tretie miesto. Siedmak Kristijan Baďura obsadil prvé miesto vo svojej kategórii. Žiakov pre súťaž pripravovali učiteľky Anna Valentová a Lenka Vízi. Blahoželáme!