Takmičenje iz biologijeSúťaž z biológie

  • Home
  • Uspesi
  • Takmičenje iz biologijeSúťaž z biológie

Naši učenici su godinama uspešni na takmičenjima iz biologije. Ni ova školska godina nije izuzetak. Na opštinskom takmičenju učenice sedmog razreda Nađa Pacula, Tanjička Ključik i  Jozefina Kamanj osvojile su drugo mesto, a učenica osmog razreda Jovana Žabaljac treće mesto. Na okružnom takmičenju u Novom Sadu predstavljaće nas Nađa Pacula i Tanjička Ključik. Učenice je pripremala nastavnica biologije Lenka Vizi. Čestitamo!

Na úspechy našich žiakov na súťažiach z biológie sme si už zvykli. Tie nevystali ani v tomto školskom roku. Na obecnej súťaži siedmačky Nađa Pacula, Tanička Kľúčiková a Jozefína Kámaňová obsadili druhé miesto, kým ôsmačka Jovana Žabaljac sa umiestnila na treťom mieste. Na obvodovej súťaži v Novom Sade súťažiť budú Nađa Pacula a Tanička Kľúčiková. Žiačky priprávala profesorka biológie Lenka Vízi. Blahoželáme!!