Sunčana jesen životaSlnečná jeseň života

bake i dekeU toku novembra i decembra naši predškolci, kao i učenici razredne nastave sa svojim vaspitačicama i učiteljicama organizovali su priredbe za svoje bake i deke pod nazivom „Sunčana jesen života“. Učenici su pesmom, igrom, recitacijama i glumom razveselili mnogobrojnu publiku. Prisutne je oduševio i ples sa najmilijima, a najviše kolači, koje su umesile bake. Bio je to jedan jesenji dan, ali su srca bila ispunjena toplinom i ljubavlju, a lica osmesima.

bake i dekeUž tradične počas novembra a decembra naši predškoláci a žiaci prvého stupňa so svojimi vychovávateľkami a učiteľkami zorganizovali programy pre svoje babky a dedkov pod názvom Slnečná jeseň života. Žiaci piesňami, tancom, básňami a hereckými výkonmi rozveselili početné publikum. Prítomných oduševnil aj tanec s najbližšími a ešte väčšmi koláčiky, ktoré pre nich pripravili babičky. Boli to sychravé jesenné dni, ale srdcia boli vyplnené teplom a láskou a tváre úsmevmi.