Stručno usavršavanje naših nastavnikaOdborné zdokonaľovanie našich učiteľov

  • Home
  • Aktuality
  • Stručno usavršavanje naših nastavnikaOdborné zdokonaľovanie našich učiteľov

seminarprezentacijaStručno usavršavanje nastavnika sastavni je deo njihovog svakodnevnog rada. U našoj školi sprovodi se kontinuirano u ustanovi i van nje. Nastavnici učestvuju na brojnim seminarima u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja,  Nacionalnog saveta Slovaka, Društva učitelja, pojedinih fakulteta i institucija kao i u organizaciji same škole. Poslednji  seminar organizovan u našoj školi nosio je naziv „Pojačan vaspitni rad sa učenicima u osnovnoj školi“. U ustanovi se stručno usavršavanje sprovodi kroz stručna predavanja, prezentacije primera dobre prakse, ugledne časove, stručne skupove, dane otvorenih vrata.

seminarprezentacijaOdborné zdokonaľovanie učiteľov je súčasťou ich každodennej práce. V našej škole realizuje sa kontinuitne v samej ustanovizni, ale aj mimo nej. Učitelia sa zúčastňujú početných seminárov a kurzov v organizácii Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja, Ústavu pre zveľadenie kvality vzdelávania a výchovy, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Združenia učiteľov, jednotlivých fakúlt a inštitúcií, ako i v organizácii samej školy. Posledným seminárom, ktorý sa uskutočnil v našej škole bol Rozšírená výchovná práca so žiakmi v základnej škole. V ustanovizni sa odborné zdokonaľovanie uskutočňuje cestou odborných prednášok, dní otvorených dverí, prezentácie príkladov dobrej praxe, vzorných hodín.