Školska smotra recitatoraŠkolská prehliadka recitátorov

  • Home
  • Aktuality
  • Školska smotra recitatoraŠkolská prehliadka recitátorov

recitatoriDana 3. marta održana je školska smotra recitatora. Učenici su postigli zapažene rezultate, a najbolji su bili: Klara Keravica 1.2, Anđela Žabaljac 2.2, Anastasija Bikicki 2.2, Petra Zbućnović 3.2, Milana Čelić, 3.2, Teodora Tir, 3.2, Mia Gedra 1.1, Marek Valenćik 2.1, Maja Tot 1.1, Tiana Belanji 2.1, Teodora Valenćik 3.1, Lea Blatnjicki 3.1, Kristijan Bađura 4.1, Mario Salčak 4.2, Stefan Milutinović 5.2,  Nemanja Hanula 5.2, Maja Buzanski 5.2, Aleksandra Kukuljčić 6.2, Anita Grnja 7.1, Valentina Imrek 7.1 i Ema Pudelka 5.1. Odlukom žirija na opštinskoj smotri predstavljaće nas Marek Valenćik, Klara Keravica, Anita Grnja, Valentina Imrek, Kristijan Bađura, Ema Pudelka, Lea Blatnjicki, Nemanja Hanula, Teodora Valenćik i Petra Zbućnović. Čestitamo!!

recitatoriDňa 3. marca v škole prebiehala školská súťaž recitátorov. Žiaci dosiahli pozoruhodné výsledky a najlepší boli: Klara Keravica 1.2, Anđela Žabaljac 2.2, Anastasija Bikicki 2.2, Petra Zbućnović 3.2, Milana Čelić, 3.2, Teodora Tir, 3.2, Mia Gedrová 1.1, Marek Valentík 2.1, Maja Tótová, 1.1, Tiana Belaniová 2.1, Teodora Valentíková 3.1, Lea Blatnická 3.1, Kristijan Baďura 4.1, Mario Salčák 4.2, Stefan Milutinović 5.2,  Nemanja Hanula 5.2, Maja Buzanski 5.2, Aleksandra Kukuljčić 6.2, Anita Grňová 7.1, Valentína Imreková 7.1 i Ema Pudelková 5.1. Rozhodnutím poroty na obecnej prehliadke školu budú zastupovať: Marek Valentík, Klara Keravica, Anita Grňová, Valentína Imreková, Kristijan Baďura, Ema Pudelková, Lea Blatnická, Nemanja Hanula, Teodora Valentíková i Petra Zbućnović. Blahoželáme!!