Школа за 21. век

Пројекат „Вода“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у договору са организацијом British Council реализује Програм ,,Школе за 21. век”. Циљ овог Програма је да подржи развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. У овај програм је укључена и наша школа. Један од задатака семинара је био и реализација пројекта на нивоу школе. 24.5.2019. реализован је први део пројекта под називом „Вода“ представљен као Фестивал науке. Централна тема је вода. Циљ пројекта је подизање свести код ученика о потреби очувања чисте воде и њеног рационалног коришћења. Носиоци пројекта су полазници семинара ,,Школе за 21. век” и Тим за међупредметне компетенције и предузетништво, као и остали тимови и секције школе.

У оквиру Тима за међупредметне компетенције и предузетништво организоване су четири радионице под називом: Еколошка радионица, Живот у капи воде, Хемијски коктел и Вода у ликовној уметности. Одабрани ученици виших разреда су на занимљив и примерен начин презентовали ученицима нижих разреда интересантне огледе. Причали су о значају воде за сва бића и о потреби њеног рационалног коришћења. У практичном делу радионица ученици су имали могућност да експериментишу са водом и бојама, да кроз микроскоп посматрају живе организме који се налазе у капи воде, да се увере са чиме може, а са чиме не може вода да се меша и да би утврдили стечено знање, послужили су се и микробитом. Ученици су са радионица одлазили задовољни, обогаћени новим искуствима која ће моћи примењивати у свакодневном животу, што је био и циљ ових радионица.

10. октобра 2019. године, у оквиру Дечје недеље, реализован је други део пројекта „Вода“. Осмишљен је као дебата чији су учесници били ученици 5. – 8. разреда. Циљ дебате је био да се укаже и на неопходност заштите од хемијске загађености воде и њено рационално коришћење као и промовисање здраве хране, и била је заснована на сучељавању мишљења о конвенционалном и органском начину пољопривредне производње.

Чланови дебатних тимова су претходно спровели анкету међу локалним становништвом да се види стање да ли и колико користе хемијска средства у пољопривреди, као и да наведу разлоге за то и да ли су свесни њихових последица. Такође је констатовано да се углавном баве конвенционалном пољопривредном производњом, док се само неколицина бави органском производњом. Током дебате ученици су били подељени у два тима, у зависности од тога да ли су заступали ставове који се односе органску или пак конвенционалну производњу и трудили су се да својим аргументима оставе што јачи утисак на присутне ученике.

Након дебате, ученици у публици су лепили стикере на поное са оним начином пољопривредне производње за који су чланови тимова успели да их придобију својим начином излагањем и аргументованим изношењем чињеница. Закључак је био да су ученици ипак дали предност органској производњи над конвенционалном.