Republičko takmičenje iz slovačkog jezikaRepubliková súťaž zo slovenského jazyka

  • Home
  • Aktuality
  • Republičko takmičenje iz slovačkog jezikaRepubliková súťaž zo slovenského jazyka

Republikova sutazRepublikova sutaz1Republikova sutaz5Republikova sutaz2Republikova sutaz3U našoj školi je danas održano Republičko takmičenje iz slovačkog jezika čiji organizatori su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine i Društvo vojvođanskih slovakista. Na takmičenju je učestvovalo 39 učenika iz jedanaest osnovnih škola u kojima se slovački jezik izučava kao maternji. Takmičenje je otvorila načelnica odeljenja za društvene delatnosti opštine Bačka Palanka Miroslava Šolaja. Dok su učenici radili testove njihovi nastavnici su se posvetili stručnom usavršavanju. Predavanje na temu „Kako raditi sa recitatorima“ pripremila je nastavnica slovačkog jezika u našoj školi Vesna Kamanj. Zuzana Lenhart, nastavnica slovačkog jezika u Osnovnoj školi „Mlada pokolenja“ u Kovačici, govorila je o onlajn pripremama za polaganje završnih ispita osmaka. Predsednica Odbora za obrazovanje Nacionalnog saveta Slovaka Svetlana Zolnjan predstavila je program za popunjavanje svedočanstava elektronskim putem. Pre proglašenja najboljih,  učenici i nastavnici naše škole su kroz video zapis i prigodan kulturno-umetnički program predstavili školu. Takmičenje je pratila izložba na temu „Izgled jedne sobe u prošlosti“ koju su pripremile članice Udruženja žena iz Pivnica. Želimo da se zahvalimo svima koji su nam pomogli u organizaciji i realizaciji takmičenja: Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjineSkupštini opštine Bačka Palanka, Filozofskom fakultetu u Novom Sadu – katedri za slovakistiku, Društvu vojvođanskih slovakista, Zavodu za udžbenike – odeljenju u Novom Sadu, Mesnoj zajednici Pivnice, Udruženju žena iz Pivnica, Slovačkoj evangeličkoj crkvi iz Pivnica, Amaterskom pozorištu „Janko Čeman“ iz Pivnica, SKUD-u „Pivnice“ iz Pivnica. Veliko HVALA  RODITELJIMA naših učenika na podršci koju su nam pružili tokom organizacije i realizacije takmičenja.

O pobednicima takmičenja u našem  sledećem prilogu…

 

Republikova sutazRepublikova sutaz1Republikova sutaz5Republikova sutaz2Republikova sutaz3Dnes v našej škole prebiehala Republiková súťaž zo slovenského jazyka ktorej organizátormi sú Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoju, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Spolok vojvodinských slovakistov. Súťaže sa zúčastnilo 39 žiakov z jedenástich základných škôl. Súťaž otvorila náčelníčka oddelenia pre spoločenské činnosti obce Báčska Palanka Miroslava Šolaja. Kým žiaci robili testy, ich učitelia sa v slávnostnej sieni školy venovali odbornému zdokonaľovaniu. Vypočuli si prednášku Vesny Kámaňovej, profesorky slovenčiny v našej škole, na tému Prednes poézie a prózy. Zuzana Lenhartová, profesorka slovenčiny v kovačickej škole, predstavila webovú stránku, ktorá žiakom ponúka online prípravu na záverečné skúšky ôsmakov.   Predsedníčka výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová predstavila program na elektronické vysvedčenia. Pred vyhlásením víťazov žiaci a učitelia video záznamom a priliehavým kultúrno-umeleckým programom predstavili našu školu. Súťaž sprevádzala výstava, ktorú pripravili členky Spolku žien z Pivnice na tému Izba v minulosti. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri organizácii a realizácii súťaže: Ministerstvu osvety, vedy a technologického rozvoju, Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny, Zhromaždeniu obce Báčska Palanka, Spolku vojvodinských slovakistovFilozofickej fakulte v Novom Sade – katedre pre slovakistiku, Ústavu pre učebnice – oddeleniu v Novom SadeMiestnemu spoločenstvu Pivnica, Spolku žien z Pivnice, cirkevnému zboru z Pivnice,  Ochotníckemu divadlu Janka Čemana z Pivnice, SKUS-u Pivnica z Pivnice. Obrovské ĎAKUJEME patrí RODIČOM našich žiakov, ktorí na nekaždodenný spôsob prispeli k úspešnej realizácii súťaže.

O tých najlepších – odmenených na súťaži  v našom ďalšom príspevku…