Promocija „Zelenog listka“Promócia Zeleného lístku

  • Home
  • Aktuality
  • Promocija „Zelenog listka“Promócia Zeleného lístku

100_3065U našoj školi realizovana je u utorak 16.12.2014. prezentacija Udruženja za proizvodnju organske hrane iz Pivnica. Tom prilikom promovisan je i 2. broj školskog ekološkog časopisa „Zeleni listak“. Program je održan u svečanoj sali škole. Prisutni učenici i nastavnici su prvo imali priliku da vide i čuju pivničke osnovce: predstavlјeni su literarni zapisi o prirodi, haiku, aforizmi, prozni sastavi, a izveden je i muzički deo programa. Ekološke vesti iz škole prezentovala je nastavnica Lenka Vizi. Način i značaj organske proizvodnje, kao i svoja prva iskustva u ovoj oblasti prisutnima su približili osnivači Udruženja Mirko Vlček i Toni Pacula.

Organizatori ovog događaja bili su profesori Zuska Valenćik i Aleksandar Pavić.

100_3065V utorok 16. decembra 2014 v našej škole prebiehala prezentácia Združenia pre organickú výrobu potravín z Pivnice. Pri tejto príležitosti svetlo dňa uzrelo aj druhé číslo školského ekologického časopisu Zelený lístok. Prítomní žiaci a učitelia si najprv vypočuli literárne výroky z pera žiakov, haiku poéziu, aforizmy, slohové úlohy, ale aj hudobnú časť programu, ktorú tvorili skladby predvádzané na klavíri a piesne predvádzané žiačkami tretieho a siedmeho ročníka. Ekologické správy zo školy prezentovala profesorka biológie Lenka Vízi. Spôsob a význam organickej výroby potravín a svoje skúsenosti v tejto oblasti prítomným priblížili zakladatelia Združenia Mirko Vlček a Toni Pacula.

Organizátormi podujatia boli profesori Zuska Valentíková a Aleksandar Pavić.