Promocija knjigePromócia knihy

promocia gabikaNa predlog Stručnog  veća nastavnika društvenih nauka, kolektiv naše škole je 9.11.2015. godine organizovao promociju knjige koleginice i nastavnice istorije Gabriele Guba Červeni „Slovaci u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca 1918-1929″. Učenici su se predstavili prigodnim programom, pročitali odlomke iz knjige, a o knjizi su govorili Vladimir Valenćik, direktor Slovačkog izdavačkog centra u ime izdavača i autorka knjige.

promocia gabikaNa návrh Odbornej rady učiteľov spoločenských vied kolektív našej školy dňa 9.11.2015 organizoval promóciu knihy kolegyne a učiteľky dejepisu Gabriely Gubovej Červenej Slováci v kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov 1918-1929. Žiaci školy sa predstavili priliehavým kultúrno-umeleckým programom, prečítali úryvky z knihy a o knihe hovorili Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v mene vydavateľa a autorka knihy.