Primeri iz prakseZ praxe našich učiteľov

s 8s 16U decembru 2014. u našoj školi realizovan je stručni skup na temu „Savremeni trendovi u nastavi slovačkog jezika – primeri iz prakse“. Sadržaj stručnog skupa bio je namenjen nastavnicima razredne nastave, nastavnicima slovačkog jezika i stručnim saradnicima. Prisutnima su dobrodošlicu poželeli članovi dramske sekcije pozorišnom predstavom „Pas“ Žana Labadija. Stručni skup posetilo je 45 prosvetnih radnika iz sedam škola u kojima se nastava izvodi na slovačkom jeziku. Realizovana su sledeća predavanja: „Slovački jezik netradicionalno“ (Vesna Kamanj, OŠ „15. oktobar“ – Pivnice), „Korišćenje inovativnih metoda na času slovačkog jezika“ (Daniela Marčok, OŠ „Ljudovit Štur“ – Kisač), Metode kritičkog mišljenja i njihovo korišćenje u nastavi“, „Korišćenje interaktivne table u nastavnom procesu“ (Tatiana Nađ, Patrik Malina, OŠ „15. oktobar – Pivnice). Stručni skup je finansijski podržao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

 

s 8s 16V decembri 2014 sa v našej škole uskutočnilo odborné stretnutie na tému Súčasné trendy vo výučbe slovenčiny – z praxe našich učiteľov. Obsah stretnutia bol určený učiteľom triednej výučby, slovenčinárom, odborným spolupracovníkom. Prítomní boli príležítostne privítaní divadelným predstavením Pes Jeana Labadieho, ktoré nacvičili členovia divadelného krúžku. Na stretnutí bolo prítomných 45 osvetových pracovníkov zo 7 škôll z nášho okolia. Na stretnutí odzneli prednášky: Slovenčina netradične (Vesna Kámaňová, ZŠ 15. októbra – Pivnica), Využitie inovatívnych metód na hodine slovenského jazyka (Daniela Marčoková, ZŠ Ľudovíta Štúra – Kysáč), Metódy kritického myslenia a ich využitie vo výučbe (Kristína Šusterová, ZŠ Jána Kolár – Selenča), Použitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese (Tatiana Naďová, Patrik Malina, ZŠ 15. októbra – Pivnica). Odborné stretnutie finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.