Pozorišna postprodukcija naše školeDivadelná postprodukcia našej školy

  • Home
  • Aktuality
  • Pozorišna postprodukcija naše školeDivadelná postprodukcia našej školy

hajdušica

Članovi dramske sekcije naše škole su, uz podršku Nacionalnog saveta slovačke nacionalne janošikmanjine, 23. oktobra posetili Osnovnu Školu „Jovan Jovanović Zmaj“ u Hajdušici i Osnovnu Školu „T.G. Masarik“ u Janošiku. Nastupili su sa predstavom „Pas“  Žana Labadija za koju je tekst u okviru seminara „Pišem? Pišeš.“ napisao Peter Hudak. U obe škole su svojim nastupom motivisali učenike da osnuju svoje dramske sekcije, pronađu odgovarajuće tekstove i postanu mali glumci. Nakon predstava nastala su nova drugarstva uz obećanje da će saradnja između škola biti nastavljena.

Učenici – članovi dramske sekcije su imali priliku da upoznaju i okolinu Janošika, posete Etno kuću i evangeličku crkvu u Janošiku.

hajdušicajanošikČlenovia Divadelného krúžku našej školy za podpory Národnostnej  rady slovenskej národnostnej menšiny a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 23. októbra 2014 navštívili Základnú školu Jovana Jovanovića Zmaja v Hajdušici a Základnú školu T. G. Masaryka v Jánošíku a predstavili sa  s predstavením Pes Jeana Labadieho podľa rovnomennej kanadskej rozprávky, ktorú napísal  pre tvorivé dielne seminára Píšeš? Píšem. Peter Hudák. V ranných hodinách pivnickí herci vyštartovali najprv do Hajdušice, kde po srdečnom privítaní riaditeľa Vlajka Rakovića a učiteliek, ktoré vyučujú v slovenskom jazyku vystúpili v školskej telocvični. Hoci nie v ideálnych podmienkách, predsa výstup bol vydarený. Po predstavení sa viacerí žiaci  spolu s ich učiteľkami vyjadrili, že ich toto predstavenie a entuziazmus detských hercov motivoval založiť divadelný krúžok aj na ich škole a to v slovenskom jazyku. Potom pokračovali na svojich divadelných potulkách do Jánošíka, kde vystúpili v Dome kultúry. Po predstavení nasledovalo kamarátenie žiakov dvoch škôl. Riaditeľka Zuzana Halabríniová nám predstavila školu a jej okolie, navštívili sme Etno dom a evanjelický kostol, kde nás privítal pán farár. Sladjan Daniel Srdić. Z tohto zájazdu si herci priniesli krásne zážitky a skúsenosti. Vrátili sa domov s nádejou, že motivovali, zaujali a posmelili učiteľov a žiakov hostiteľských škôl, aby sa taktiež začali zaujímať o divadlo a nacvičovať divadelné predstavenia v ich prostredí a takto zveľaďovať činnosť dolnozemských Slovákov.