Ponovo prviZnovu prví

kvizkviz1Drugi ciklus kviza „Upoznaj svoju prošlost“ i ove godine se održao u našoj školi. Cilj kviza je upoznavanje kulture Slovaka u Vojvodini, značajnih ličnosti, manifestacija, institucija, koje na bilo koji način doprinose očuvanju i razvoju nacionalnog identiteta.

Učesnici kviza su unapred dobili oko 200 pitanja, koja su služila za pripremanje. Pitanja su se odnosila na istoriju vojvođanskih Slovaka, na gradivo istorije od 6. do 8. razreda, kao i na kulturu Slovaka u Vojvodini. Pripremili su ih profesori istorije i direktorka Slovačkog zavoda za kulturu Milina Sklabinski u saradnji sa univerzitetskim profesorom dr Samuelom Čelovski. Nosilac projekta je bio Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine uz finansijsku podršku Kancelarije za Slovake, koji žive u inostranstvu.

Takmičilo se devet timova iz osam osnovnih škola: Bačkog Petrovca, Selenče, Erdevika, Stare Pazove, Aradca, Gložana, Padine i Pivnica. Takmičenje je bilo organizovano kroz tri kola, tako da su se u finale plasirale tri ekipe: Selenča, Padina i Pivnice. Sva tri tima pokazala su izuzetno znanje. Na kraju, prvo mesto je osvojio tim naše škole, koji su činili: Valentina Imrek, 7.1, Daniela Žihlavski, 8.1, Alen Blažek, 8.1 i Ljuboslav Brnja, 8.1. Pripremala ih je nastavnica istorije Gabriela Guba Červeni.  Drugo mesto osvojio je tim OŠ „Jan Kolar“ iz Selenče, a treće tim OŠ „Maršal Tito“ iz Padine. Čestitamo!

Kviz je pratio žiri u sastavu: Maria Andrašikova, predsednica Asocijacije slovačkih pedagoga, Svetlana Zolnjan, koordinator za obrazovanje u Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine  i Ninoslav Đetka, profesor istorije.

kvizkviz1Druhý cyklus kvízu Poznaj svoju minulosť prebiehal aj tohto roku na našej škole. Cieľom kvízu bolo prehlbovať národné povedomie, sústavne spoznávať slovenskú dolnozemskú  kultúru, významné osobnosti, podujatia a inštitúcie, ktoré prispeli k zachovaniu a rozvoju slovenskej identity a národného povedomia.

Účastníci súťaže mali k dispozícii vyše 200 vopred vypracovaných kvízových otázok. Otázky boli predovšetkým z dejín vojvodinských Slovákov a hlavne sa zameriavali na učivo z dodatkov z dejepisu pre 6. – 8. ročník základných škôl ako aj otázky z oblasti kultúry. Otázky a odpovede priprávali naši profesori dejín a riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská v spolupráci s univerzitným profesorom Dr. Samuelom Čelovským. Nositeľom tohto projektu bola Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťažilo až deväť tímov z ôsmich základných škôl, z B. Petrovca, Padiny, Selenče, Aradáča, Hložian, S. Pazovy, Erdevíka a Pivnice. Súťaž prebiehala v troch predfinálových kolách, takže do finále postúpili len tri najlepšie tímy, a to Selenča, Padina a Pivnica. V rámci kvízu žiaci súťažili v troch hrách, v prvej hre odpovedali na otázky so štyrmi ponúknutými odpoveďami,  druhou hrou boli asociácie a v tretej hre sa snažili zistiť skrytú osobnosť. Všetky tímy preukázali bohaté vedomosti. Tím našej školy tvorili žiaci: Valentína Imreková, Daniela Žihlavská, Alen Blažek a Ľuboslav Brňa, žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorých na kvíz chystala profesorka dejepisu Gabriela Gubová-Červená. V organizácii sa zúčastnili riaditeľka T. Naďová, P. Malina proferor informatiky a V. Kámaňová profesorka slovenčiny. Víťazom kvízu sa aj tohto roku stal tím našej školy.

Súťaž  sledovala trojčlenná porota v zložení:

  1. Mária Andrášiková – Predsedníčka ASP a profesorka slovenčiny
  2. Ninoslav Detka – profesor dejepisu
  3. Predsedníčka poroty: Svetlana Zolňanová koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM