Ponovo među najboljimaZnovu medzi najlepšími

Drugu godinu zaredom naša škola je svrstana među deset najboljih škola u Vojvodini u okviru projekta „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ čiji pokrovitelji su Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. U projekat su bili uključeni svi učenici i radnici naše škole. Organizovano je niz aktivnosti usmerenih na podizanje ekološke svesti ne samo učenika i radnika škole, već i stanovnika Pivnica. Koordinator projekta je bila učiteljica Nataša Mirković.

Druhý rok zaradom je naša škola zaradená medzi desať najlepších škôl vo Vojvodine v rámci projektu Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine, ktorého nositeľmi sú Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá a Pokrajinský sekretariát pre urbanizmus, stavebníctvo a ochranu životného prostredia. Projektu sa zúčastnili všetci žiaci a zamestnanci školy. Realizovaný bol celý rad akcií,  ktorých cieľom bolo pozdvihnúť ekologické povedomie nielen žiakov a zamestnancov, ale i obyvateľov Pivnice. Koordinátorkou projektu bola učiteľka Nataša Mirković.