Podmladak Crvenog krstaDorast Červeného kríža

Dana 28.9.2017. godine u 15.30 časova  održan je prvi sastanak Podmlatka Crvenog krsta. Donet je Plan rada za školsku 2017/18. godinu. Predstavnici odeljenja – predsednici su se međusobno upoznali. Dogovorili su se o aktivnostima, koje će organizovati  tokom meseca oktobra. Rukovodilac Podmlatka Crvenog krsta je učiteljica Tatjana Kolar.Dňa 29.9.2017 uskutočnilo sa prvé zasadnutie vedenia Dorastu Červeného krížu. Schválený je Plán práce pre školský 2017/2018. rok. Predstavitelia jednotlivých tried – predsedovia Dorastu vo svojich triedach sa navzájom spoznali. Dohodli sa o aktivitách, ktoré budú organizovať počas októbra. Vedúcou učiteľkou tejto organizácie je učiteľka Tatiana Kolárová.