Pedagoška praksaPedagogická prax

praxKarin Čižova i Lukaš Ševeček, studenti istorije na Filozofskom fakultetu UK u Bratislavi, su u periodu od 17. do 27. novembra 2014. boravili u našoj školi, u kojoj su realizovali pedagošku praksu u trajanju od nedelju dana. Časove su držali učenicima predmetne nastave. Mentor im je bila nastavnica Gabriela Guba-Červeni. Projekat je realizovan uz podršku Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i Kancelarije za Slovake, koji žive u dijaspori.

praxKarin Čížová a Lukáš Ševeček, študenti histórie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v periode od 17. do 27. novembra 2014 pobudli v našej škole, kde absolvovali týždennú učiteľskú prax. Vyučovali žiakov druhého stupňa. Mentorkou im bola profesorka Gabriela Gubová – Červená. Projekt bol realizovaný za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.