Pedesetogodišnjica OŠ „Jozef Horak“ ZŠ Jozefa Horáka päťdesiatročná

  • Home
  • Aktuality
  • Pedesetogodišnjica OŠ „Jozef Horak“ ZŠ Jozefa Horáka päťdesiatročná

Sa Osnovnom školom „Jozef Horak“ iz Banske Štiavnice, Slovačka Republika, je naša škola potpisala sporazum o međusobnoj saradnji 1999. godine. Uspostavljeni su kontakti, realizovane razmene radnika i učenika škole. Učešće učenika naše škole na literarnom konkursu „Horakova Štiavnica“  postalo je tradicija. U februaru je Osnovna škola „Jozef Horak“ obeležila pedeset godina postojanja. Poziv da uveliča svečanost obeležavanja ovog značajnog jubileja dobila je i naša škola. Učenici Martina Pinćir i Filip Herček i nastavnica istorije Gabriela Guba imali su priliku da lično čestitaju jubilej, da prime nagrade i bolje upoznaju Bansku Štiavnicu i njenu okolinu.

U ime radnika i učenika OŠ „15. oktobar“ iskreno čestitamo jubilej i šaljemo srdačne pozdrave u Bansku Štiavnicu!

Više o OŠ „Jozef Horak“ na www.zsjhbs.sk.

So Základnou školou Jozefa Horáka v Banskej Štavnici, Slovenská republika, naša škola podpísala dohodu o vzájomnej spolupráci  v roku 1999. Nadviazané sú kontakty a uskutočnené výmeny pedagogických pracovníkov a žiakov. Účasť  našich žiakov na súbehu Horákova Štiavnica je každoročná.  Vo februári ZŠ Jozefa Horáka oslávila päťdesiat rokov od založenia. Pozvanie zúčastniť sa osláv  tohto významného jubilea dostala aj naša škola. Žiaci Martina Pintírová a Filip Herček a učiteľka dejepisu Gabriela Gubová mali príležitosť aj osobne k jubileu zablahoželať, prijať ocenenia a lepšie spoznať Banskú Štiavnicu a jej okolie.

V mene zamestnancov a žiakov ZŠ 15. októbra k jubileu blahoželáme  a posielame srdečné pozdravy do Banskej Štiavnice!

Viac o ZŠ Jozefa Horáka na www.zsjhbs.sk.