Okružno takmičenje iz slovačkog jezikaObvodová súťaž zo slovenčiny

  • Home
  • Aktuality
  • Okružno takmičenje iz slovačkog jezikaObvodová súťaž zo slovenčiny

slovensky jazykNa ovom takmičenju, koje se održalo u OŠ „Jan Kolar“ u Selenči naši učenici su blistali. Od mogućih dvanaest nagrada osvojili devet. Istakli su se: učenici petog razreda Milina Milec (prvo mesto) i  Denis Pudelka (treće mesto), učenici šestog razreda Filip Herček (prvo mesto), David Kalko (drugo mesto) i Lidija Vinković (treće mesto), učenica sedmog razreda Kristina Vinković (prvo mesto), učenice osmog razreda Marina Imrek (prvo mesto), Tabita Vagala (drugo mesto) i Želka Žihlavski (treće mesto). Kristina, Marina, Tabita i Želka predstavljaće našu školu i  na republičkom takmičenju koje će se održati 19. maja u našoj školi.  Za ovakve uspehe zalužne su i nastavnice slovačkog jezika Vjerka Pap i Vesna Kamanj. Čestitamo!

slovensky jazykNa tejto súťaži, ktorá sa uskutočnila v ZŠ Jána Kollára v Selenči, naši žiaci zažiarili. Z úhrne dvanástich možných ocenení získali deväť. Vynikli: piataci Milina Milcová (prvé miesto) a Denis Pudelka (tretie miesto), šiestaci Filip Herček (prvé miesto), Dávid Kalko (druhé miesto) a Lýdia Vinkoviťová (tretie miesto), siedmačka Kristína Vinkoviťová (prvé miesto) a ôsmačky Marína Imreková (prvé miesto), Tabita Vágalová (druhé miesto) a Želka Žihlavská (tretie miesto). Kristína, Marína, Tabita a Želka budú súťažiť i na úrovni republiky, na súťaži, ktorá sa uskutoční 19. mája v našej škole. K takýmto úspechom našich žiakov prispeli i profesorky slovenčiny Viera Papová a Vesna Kámaňová. Blahoželáme!!

 

    Blog Comments

    Svaka cast. Samo tako nastavite.