Obeležili smo dan tolerancijeZaznamenali sme deň tolerancie

  • Home
  • Aktuality
  • Obeležili smo dan tolerancijeZaznamenali sme deň tolerancie

Na inicijativu Učeničkog parlamenta, za učenike viših razreda, održana je Kreativna radionica pod nazivom Igrom ka toleranciji koju je vodila nastavnica Vesna Kamanj. Cilj ove aktivnosti jeste sagledavanje aspekata multikulture, razvijanje svesti i uklanjanje predrasuda, stereotipa mišljenja, diskriminacije, promovisanje socijalne pravde i tolerancije, da učenici kroz iskustvo i igru postanu osetljiviji.

Výchova k tolerancii hrou je názov kreatívnej dielne, ktorú absolvovali žiaci vyšších ročníkov pod vedením učiteľky Vesny Kámaňovej. Cieľom bolo zdôrazňovanie aspektov medzikultúrnej výchovy, uvedomovanie si a odstraňovanie predsudkov a stereotypného myslenia, diskriminácie, posilňovanie sociálnej spravodlivosti a tolerancie, teda aby sa žiaci prostredníctvom vlastného zážitku stávali citlivejšími.