Novi komposteriNové kompostarne

Da bi uspešno počeli sa realizacijom aktivnosti iz projekta „Kompostiranje od A do Z“ morali smo napraviti kompostere. Pomogao nam je naš ložač Mirko Tot. Napravio ih je od dasaka koje su učenici obojili zelenom bojom. Postavili smo ih na posebno mesto u školskom dvorištu. Sada ih svi zajedno punimo lišćem, grančicama i otpadom iz školske kuhinje.

Aby sme mohli úspešne začať s realizáciou aktivít z projektu Kompostovanie od A do Z museli sme si vyrobiť kompostarne. Pomohol nám náš kurič Mirko Tót. Na výrobu kompostarní použil dasky, ktoré naši žiaci ofarbili zelenou farbou. Teraz sa už pýšia na osobitnom mieste v školskom dvore. Snažíme sa ich naplniť lístím, konárikmi a odpadom zo školskej kuchyne.