Noć istraživača u našoj školiNoc výskumníkov v našej škole

  • Home
  • Aktuality
  • Noć istraživača u našoj školiNoc výskumníkov v našej škole

plakatFestival nauke je 27. septembra ove godine realizovao projekat Noć istraživača u 33 države Evrope pod motom „Naučnici su među nama“. Cilj ovog projekta je približiti javnosti kako razne eksperimente, tako i same naučnike.

Već je postala tradicija da se ova aktivnost organizuje uvek poslednjeg petka u septembru, a ove godine je zapala čast osnovnoj školi u Pivnicama da bude domaćin celom timu naučnika, koji su učenicima i nastavnicima prezentovali razne eksperimente.

Učenici Osnovne škole „15. oktobar“ su učestvovali na konkursu i poslali svoje literarne i likovne radove na temu „Ja naučnik“, gde je zapažena i nagrađena kreativnost Tanje Valenćik. Njen crtež, koji je spoj raznih tehnika, proglašen je za najbolji u celoj Srbiji i postao je deo plakata ovog projekta. Pošto se ocenjivala i kolektivna aktivnost, a zahvaljujući mnogim našim vrednim učenicima koji su uzeli učešće, naučnici su odlučili da posete upravo Pivnice.

IMG_1803Učenici su sa naučnicima učestvovali u mnogim eksperimentima. Posmatrali su kroz mikroskop razne biološke preparate, koje su sami pripremili, izolovali vlastite DNA ćelije, učestvovali u kvizu o poznatim svetskim naučnicima, a dobili su i prigodne poklone. Mlađim učenicima je bilo interesantno da kuvaju plastelin, koji su onda obojili prehrambenom bojom, pa ga modelirali. S oduševljenjem su se okušali kao mali naučnici, a svoje izume su poneli kući.

plakatFestival vedy – Noc výskumníkov sa tento rok uskutočnila 27. septembra v 33 štátoch Európy, pod mottom Výskumníci sú medzi nami. Cieľom tohto podujatia je priblížiť verejnosti tak rôzne výskumy, ako aj samých výskumníkov.

Toto podujatie už tradične prebieha v posledný septembrový piatok. Tohto roku  naša škola mala tú česť, že privítala celý tím výskumníkov, ktorí žiakom a učiteľom predstavil rôzne experimenty.

Predtým sa naša škola sa zúčastnila konkurzu, v rámci ktorého žiaci zaslali poéziu, prózu a výtvarné práce na tému Ja, výskumník. Šikovné ruky a kreativita Tani Valentíkovej boli povšimnuté a odmenené. Jej výkres, pri vypracovaní ktorého použila rôzne techniky, sa stal najlepším v celom Srbsku a našiel si miesto na plagáte tohto podujatia. Hodnotila sa kolektívna práca a tak vďaka všetkým žiakom, ktorých práce boli zaslané na konkurz, výskumníci si zvolili navštíviť práve Pivnicu.

IMG_1803Žiaci mali možnosť zúčastniť sa spolu s výskumníkmi v experimentoch, kde pomocou mikroskopu pozorovali rôzne bunky, ktoré predtým spoločne pripravovali. Tých mladších zaujalo varenie plastelíny, ktorú potom farbili  potravinárskymi farbami a modelovali. Izolovali vlastné DNA bunky, súťažili v kvíze o známych svetových výskumníkoch a dostali aj priliehavé darčeky. Žiaci s obdivom sledovali prácu výskumníkov,  na chvíľu sa nimi aj stali a svoje výskumy si zobrali domov.