Našoj školi novo priznanjeNašej škole nové uznanie

  • Home
  • Aktuality
  • Našoj školi novo priznanjeNašej škole nové uznanie

priznanjevesnaU okviru projekta Dani informatike u školama Vojvodine naša škola dobila je priznanje  za doprinos u radu na obrazovnim softverima. Nagrada je školi dodeljena zahvaljući nastavncima, koji svoje časove obogaćuju prezentacijama, filmovima i  video zapisima, uz pomoć savremene informaciono-komunikacione tehnologije. Obrazovne softvere nastavnici izrađuju sami ili koriste već postojeće, tako što ih prilagođavaju svojim učenicima. Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne zajednice – nacionalne manjine i Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike. Za svoj doprinos bazi obrazovnih softvera u okviru istog projekta nagrađena je i nastavnica slovačkog jezika Vesna Kamanj . Čestitamo!

priznanjevesnaV rámci projektu Dni informatiky v školách Vojvodiny naša škola získala ocenenie za svoj prínos k báze edukačných softwerov. Odmenu škola získlaa ďakujúc učiteľom, ktorí svoje vyučovacie hodiny obohacujú prezentáciami, filmami a video zápisami za pomoci súčasnej informačno-komunikačnej technológie. Edukačné softwery si učitelia vyprácujú buď samostatne alebo už existujúce prispôsobujú svojim žiakom. Tak sa hodiny stávajú zaujimavejšíe, modernejšie, pre žiakov lákavejšie. Projekt prebiehal za podpory Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné spoločenstvá – národnostné menšiny a Centra pre rozvoj nauky, technológie a informatiky. V rámci toho istého projektu ocenenie za svoj prínos k báze získala aj profesorka slovenčiny v našej škole Vesna Kámaňová. Blahoželáme! Sme hrdí!

    Blog Comments

    Gratulujeme!

    Ktory Kamanovi maju vnucku Vesnu Kaman ? Chcem si na tu rodinu pripomenut….