Naša škola br. 23Naša škola č. 23

casopis23

U novom broju Naše škole pišemo o našim uspesima u ovoj školskoj godini. Razgovaramo sa učenicom generacije. Predstavljamo Vam aktivnosti Dečjeg saveza i Učeničkog parlamenta. Uvodimo rubriku „Mladi istoričari“ i „Mozgalice“. Objavljujemo svoje literarne i likovne radove. Obeležavamo Svetski dan vode. Čitajte „Našu školu“!

casopis23

V novom čísle Našej školy píšeme o našich úspechoch v tomto školskom roku. Rozprávame sa so žiačkou generácie. Predstavujeme Vám aktivity Detského zväzu a Žiackeho parlamentu. Uvádzame rubriky Mladí historici a Hlavolamy . Uverejňujeme svoje literárne a výtvarné práce. Zaznamenávame Svetový deň vody. Čítajte Našu školu!