Naša nova bibliotekaNaša nová knižnica

Letnji raspust u školama rezervisan je za njihovo uređenje i ulepšavanje kako bi što spremnije dočekale svoje đake. U skladu sa mogućnostima, u našoj školi je tokom letnjeg raspusta uređena biblioteka. Okrečena je i kupljen je nov nameštaj. U njoj će se sada održavati sastanci Đačkog parlamenta i timova koji su aktivni u školi. Ovde će učenici moći da koriste internet, da odštampaju ili fotokopiraju materijal koji im je potreban za nastavu ili vannastavne aktivnosti.

V školách sa letné prázdniny  zvyčajne využívajú na vylepšenie podmienok práce, aby  škola pripravená privítala svojich žiakov . V súlade s možnosťami, v našej škole počas letných prázdnin bola upravená knižnica. Steny sú omaľované a je vybavená  novým nábytkom. Okrem toho, že si do knižnice žiaci budú chodiť vypožičať knihy, v nej sa budú uskutočňovať aj stretnutia Žiackeho parlamentu a tímov, ktoré pôsobia v škole. Tu žiaci budú môcť používať internet, vytlačiť  alebo urobiť si kópie materiálov potrebných pre výučbu a mimovyučovacie aktivity.

 

    Blog Comments

    Čestitam.
    Vredni nastavnici i učenici imaće veoma prijatan kutak za svoj rad.
    Pozz.

    Da, da. Trudimo se :)))