Matematika malo drugačijeMatematika trochu inak

Matematika inakU ponedeljak 9. decembra 2013. u našoj školi realizovan je susret nastavnika matematike škola sa nastavnim jezikom slovačkim. Cilj skupa je bilo upoznavanje prisutnih sa mogućnostima primene informaciono-komunikacione tehnologije u nastavi matematike. Ugledni čas u šestom razredu, nastavna jedinica Trougao – utvrđivanje, održao je nastavnik matematike  u našoj školi Jan Hemela. Čas je organizovan u digitalnoj učionici uz upotrebu računara, interaktivne table i obrazovnog softvera koji omogućuje realizaciju časa na jedan novi, moderniji i za učenike interesantniji i privlačniji način rada.

Matematika inakV pondelok 9. decembra 2013 v našej škole sa uskutočnilo stretnutie profesorov matematiky škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Cieľom stretnutia bolo prítomným prezentovať možnosti uplatnenia informačno-komunikačnej technológie vo výučbe matematiky. Ukážkovú hodinu v šiestom ročníku na tému Trojuholník – upevňovanie učiva realizoval profesor matematiky v našej škole Ján Hemela. Hodina sa uskutočnila v digitálnej učebni a pri jej realizácii boli použité počítače, interaktívna tabuľa a edukačný softwér, čo umožňuje výučbu na jeden novší, modernejší a pre žiakov zaujímavejší a lákavejší spôsob.