Matematička olimpijadaMatematická olympiáda

lea archimedes

U Beogradu je 23. novembra 2014. godine održano finale Matematičke internet olimpijade u organizaciji Matematičkog društva“Arhimedesa. Na osnovu postignutih rezultata u prethodnim kolima takmičenja u finalu je učestvovala i naša učenica četvrtog razreda Lea Herček. Leu su na takmičenju pratili roditelji i učiteljica Tatjana Kolar. Čestitamo!

lea archimedes

V Belehrade sa 23. novembra 2014 uskutočnilo finále Matematickej internetovej olympiády v organizácii Matematického spolku Archimedes. Na základe dosiahnutých výsledkov v predchádzajúcich kolách do finále sa dostala i naša žiačka štvrtého ročníka Lea Herčeková. Leu na súťaži sprevádzali rodičia a učiteľka Tatiana Kolárová. Blahoželáme!