MaratoniMaratóny

petrovsky maratonU našoj školi vrlo su aktivne sportske sekcije. Sekcija atletike jedna je od najaktivnijih. Svake školske godine učestvuje na brojnim maratonima i trkama i postiže izuzetne rezultate. Ove godine na Petrovačkom maratonu Rastislav Zaskalicki i Filip Bađinski osvojili su u svojoj kategoriji prvo mesto, Daniel Blatnjicki, Boris Bađinski i Monika Valenćik drugo, a Miroslav Šuster treće mesto. Učenici su učestvovali i na međunarodnom Novosadskom maratonu – Trka zadovoljstva i svi uspešno prošli kroz cilj. Sve učenike pripremao je nastavnik fizičkog vaspitanja Janko Brnja. Čestitamo!

petrovsky maratonV našej škole sú veľmi  aktívne športové krúžky. Krúžok atletiky je jeden z najaktívnejších. Každoročne sa zúčastňuje početných maratónov a dosahuje vynikajúce výsledky. V tomto roku na Petrovskom maratóne Rastislav Záskalický a Filip Badinský vo svojej kategórii obsadili prvé miesta, Daniel Blatnický, Boris Badinský a Monika Valentíková druhé a Miroslav Šuster tretie miesto. Žiaci sa zúčastnili i na medzinárodnom Novosadskom maratóne a všetci ho úspešne zdolali. Žiakov na súťaže pripravoval profesor telesnej výchovy Janko Brňa. Blahoželáme!